f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจสอบงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.72+400 -กม.74+240

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกร วชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อม นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 , นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ , นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นายอนุพนธ์ เกษธรรม หัวหน้าหมวดทางหลวงพร้าว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนบ้านโป่ง-พร้าว ช่วงระหว่าง กม.72+400 -กม.74+240 เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกรมทางหลวง
title
เปิดแล้ว ! ทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย ต้นแบบทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคม เคียงคู่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562  นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิด  ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก)   โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานว่า ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเส้นทางสายหลักที่รองรับการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก   ความโดดเด่นของโครงการ คือ การก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าที่ได้ออกแบบเป็นอุโมงค์ชนิดดินตัดและถมกลับ (Wildlife Overpass) ที่บริเวณ กม.194+485 ถึง กม.194+990 โดยถมดินด้านบนอุโมงค์ ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศ เพื่อจูงใจให้สัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ และสามารถข้ามฝั่งไป-มาได้ ปัจจุบันบริเวณหลังคาของอุโมงค์พบรอยเท้าของสัตว์ป่าข้ามไป-มาหากันทั้งสองผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน