Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าก่อสร้างต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566

มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566  ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทล.9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ,อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาทโครงการก่อสร้างงานโยธา มีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.08 ช้ากว่าแผน 56.00 %ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง ร้อยละ 31 จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะได้ส่งมอบพื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี 2566
title
พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เข้าร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา(ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน) แห่งที่ 2 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดน สะพาน และถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่าง 2 ประเทศ โดยมี นายมัน วิน ไข่ ตัน ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาย อู โซ วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง ดร. ตัน เมี๊ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย นัน คิน ทวย เมี๊ยะ มุขมนตรีแห่งรัฐกะเหรี่ยง นาย อู จอ ลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้าง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก