f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/02/2567 527/60/67/120 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 527/85/67/118 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ 28/02/2567 527/85/67/119 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 527/45/67/117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/02/2567 527/60/67/116 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 527/35/67/22 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 17 รายการ 17/01/2567 527/30/67/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 527/35/67/115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 8 รายการ 17/01/2567 527/30/67/21 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทานด้วยวิธีการใช้ระบบ ฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+675 - กม.66+746 ปริมาณงาน 3,125 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 527/-/67/114 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/02/2567 527/60/67/112 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ 14/02/2567 527/60/67/110 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ 14/02/2567 527/45/57/111 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างเหมาซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ที่ กม.36+390 12/02/2567 527/-/67/108 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 527/60/67/107 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 687 รายการ