f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/05/2564 527/60/64/181 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 527/35/64/182 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 11/05/2564 527/60/64/179 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 527/60/64/178 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 07/05/2564 527/45/64/177 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้แอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2564 527/60/64/173 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 06/05/2564 527/30/64/80 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/05/2564 527/30/64/79 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างเหมาทำงานก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ ระหว่าง กม.49+800-กม.51+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 27/04/2564 527/-/64/170 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ 26/04/2564 527/55/64/168 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 26/04/2564 527/45/64/169 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 527/30/64/71 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 527/30/64/72 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 527/60/64/210 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ที่ กม.3+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2564 527/-/64/209 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 651 รายการ