f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 14/11/2562 527/60/63/38 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 18/11/2562 13/11/2562 527/70/63/33 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/11/2562 11/11/2562 527/-/63/32 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 08/11/2562 07/11/2562 527/60/63/30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 06/11/2562 527/45/63/27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 527/60/63/26 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 527/60/63/25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 527/60/63/24 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 527/40/63/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 527/60/63/17 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 527/60/63/16 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 งานจ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย และเสาราวกันอันตราย จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 31/10/2562 527/-/63/15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 งานจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 31/10/2562 527/-/63/14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 31/10/2562 527/60/63/13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 29/10/2562 527/60/63/11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 333 รายการ