f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 20/02/2563 18/02/2563 527/45/63/138 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/02/2563 14/02/2563 527/60/63/137 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 20/02/2563 14/02/2563 527/60/63/136 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 14/02/2563 527/60/63/135 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 13/02/2563 527/60/63/133 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 13/02/2563 527/60/63/131 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 11/02/2563 527/60/63/130 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 18/02/2563 527/-/63/57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 11/02/2563 527/60/63/129 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/02/2563 11/02/2563 527/60/63/128 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 งานซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ 20/02/2563 27/12/2562 527/85/63/88 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 งานจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 รายการ 20/02/2563 23/12/2562 527/-/63/79 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 27/01/2563 527/60/63/116 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 03/01/2563 527/60/63/92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/02/2563 05/02/2563 527/60/63/126 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 461 รายการ