f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 16/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 14/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ารงในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 16/06/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคมพ.ศ. 2564) 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ