f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 01/02/2563 คค 06009/172 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 01/01/2563 คค 06009/135 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 01/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 01/11/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 01/10/2562 คค 06009/916 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 รายงานสรุปผลการดนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62- เดือน ก.ย.62 03/10/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 คค 06009/ม.2/781 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ