f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 01/01/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566 30/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 23/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 12/10/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 20/09/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 09/08/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 06/07/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 20/06/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 15/05/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 07/04/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 29/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 01/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 30/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ