f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 01/10/2562 คค 06009/916 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 รายงานสรุปผลการดนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 04/10/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62- เดือน ก.ย.62 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 05/09/2562 คค 06009/ม.2/781 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ