f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
สถานที่ตั้ง
ลงวันที่ 15/01/2562

สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 121 (0103) ตอน ดอนแก้ว – ต้นพะยอม ที่ กม.34+300  มีเนื้อที่  33 – 0 – 66.36  ไร่  


'