f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ถ้ำเชียงดาว
ลงวันที่ 15/01/2562

ถ้ำเชียงดาว Tham  Chiang  Dao

          ตั้งอยู่ที่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว การเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 107 ที่กม.72+000 มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไป ประมาณ 5 กม. ภายในแต่ละถ้ำมีความสวยงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากถ้ำไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหายและไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา  ทำให้บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเชียงดาว

ประวัติความเป็นมาวัดถ้ำเชียงดาว

        วัดถ้ำเชียงดาว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัดถ้ำหลวงเชียงดาว การก่อสร้างเริ่มครั้งแรกโดยพระครูบาประธรรมปัญญา และพ่อแสนปี ต่อมา พ.ศ. 2430 พระยาอินต๊ะภิบาล มาทำบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำพร้อมเสนาสนะและศิลปวัตถุอื่นๆ ในพ.ศ. 2456 มีฤาษีชื่ออันธะมาสร้างพระพุทธรูป จนถึง พ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัยมาสร้างและบูรณะ นอกจากนั้นในสมัยหลังได้มีการสร้างและบูรณะเสนาสนะเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514

สำหรับเส้นทางเดินชมถ้ำมีหลายทางดังต่อไปนี้

-  เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม.

-  เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.

-  เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม.

สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนำทางและตะเกียงให้ ภายในแต่ละถ้ำต่างมีความงามจากการเสกสรรปันแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆ มีชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรง เช่น หินโคมไฟเทวดา หินดอกบัวบาน หินมือยักษ์ หินดอกบัวพันชั้น โดยเฉพาะภายในถ้ำแก้ว เมื่อยามกระทบแสงสว่างนั้นดูงดงามตระการตา เพราะจะเห็นเป็นแสงระยิบระยับคล้ายประกายของเพชร


'