f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยาง) จำนวน 1 รายการ 24/04/2566 527/30/66/63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 21-6510-15-7 20/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างเหมางานฉุกเฉิน รหัสงาน 27100 ทางหลวงหมายเลข 1322 15/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 06/02/2566 ชม.3/พ.3/eb 25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างซ่อมเปลี่ยนฝากระบะท้ายพร้อมทำสี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/01/2564 527/-/64/33 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถยนต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 527/30/62/50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ