f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงเชียงดาว
ลงวันที่ 25/01/2562

นายรวี  เด่นอุดม  หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงดาว

หมวดทางหลวงเชียงดาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2514 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข107 ตอน กม.77+000 –บ.ปิงโค้ง ที่ กม.82+215  ด้านขวาทาง  เนื้อที่  40 – 3 – 44  ไร่  อยู่ในท้องที่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่


'