f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/05/2563 ประชุม Site Meeting ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการควบคุมงานก่อสร้าง เกิดประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
2 08/05/2563 ตรวจงาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล. 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.135+100 - กม.136+100
3 25/03/2563 กรมทางหลวงขอเรียนว่า ปัจจุบันยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศมาตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล
4 23/03/2563 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
5 18/03/2563 การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
6 28/02/2563 มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
7 25/02/2563 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.41+380 - กม.41+870
8 23/01/2563 มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
9 23/01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมใจ ป้องกันฝุ่น PM 2.5
10 21/01/2563 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563
11 14/01/2563 เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนาและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
12 25/12/2562 กรมทางหลวงเปิดจุดบริการห้องน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง
13 18/12/2562 กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์
14 18/12/2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
15 12/12/2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารายงานตัวต่อ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่