f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/01/2563 มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
2 23/01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมใจ ป้องกันฝุ่น PM 2.5
3 21/01/2563 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563
4 14/01/2563 เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนาและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5 25/12/2562 กรมทางหลวงเปิดจุดบริการห้องน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง
6 18/12/2562 กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์
7 18/12/2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 12/12/2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารายงานตัวต่อ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่
9 03/12/2562 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 02/12/2562 คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3 ให้การต้อนรับ นายจเรเมธ จันทร์จร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3
11 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
12 15/11/2562 มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าก่อสร้างต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566
13 08/11/2562 ลอยกระทงอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
14 31/10/2562 พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ
15 16/10/2562 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3