f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/11/2562 มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าก่อสร้างต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566
2 08/11/2562 ลอยกระทงอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
3 31/10/2562 พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ
4 16/10/2562 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 04/10/2562 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1
6 02/10/2562 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
7 24/09/2562 MRA 2019 งานนิทรรศการและการแสดงผลงาน “Maintenance and Resillience Asia 2019 (MRA 2019)” ระหว่างวันที่ 2- 4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
8 24/09/2562 ร่วมงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน” Chiang Mai Showcase 2019
9 12/09/2562 ลงพื้นที่ทำการสำรวจถนนและความเสียหายพร้อมร่วมวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบหมวดทางหลวงไชยปราการ
10 02/09/2562 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2562
11 27/08/2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2562
12 09/08/2562 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 31/07/2562 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(ไตรมาสที่4)
14 11/07/2562 ตรวจสอบงานก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล. 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.80+300 - กม.80+450Lt. เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
15 01/07/2562 การสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหมวดทางหลวง (รุ่นที่ 1)