f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/05/2564 433,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 225,727.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 11/05/2564 8,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 07/05/2564 97,682.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้แอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2564 41,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 06/05/2564 9,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/05/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างเหมาทำงานก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ ระหว่าง กม.49+800-กม.51+250 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 27/04/2564 469,695.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ 26/04/2564 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 26/04/2564 128,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 42,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ที่ กม.3+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2564 76,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 818 รายการ