f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/02/2567 319,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 13,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ 28/02/2567 9,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 498,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/02/2567 497,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 25,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 17 รายการ 17/01/2567 49,698.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 277,344.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 8 รายการ 17/01/2567 16,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทานด้วยวิธีการใช้ระบบ ฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.66+675 - กม.66+746 ปริมาณงาน 3,125 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 437,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/02/2567 160,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ 14/02/2567 72,173.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ 14/02/2567 15,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างเหมาซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ที่ กม.36+390 12/02/2567 7,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,756 รายการ