f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3 ให้การต้อนรับ นายจเรเมธ จันทร์จร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3
ลงวันที่ 02/12/2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้กราบสักการะศาลพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 ต้อนรับ ผอ. (1)
ต้อนรับ ผอ.(2)
ต้อนรับ ผอ.(3)
ต้อนรับ ผอ.(4)
ต้อนรับ ผอ.(5)
ต้อนรับ ผอ.(6)
ต้อนรับ ผอ.(7)
ต้อนรับ ผอ.(9)
ต้อนรับ ผอ.(10)

'