f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
ลงวันที่ 27/11/2562

กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน  มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  จ่ายเงินครบทุกรายภายในเดือนธันวาคม 2562

  • พฤศจิกายนนี้  เเจ้งให้มาทำสัญญาและรับเงินทดแทน
  • รับเงินแล้วไม่ตัดสิทธิ  อุทธรณ์ได้ใน  90  วัน  และฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ใน  1  ปี
  • ทั้งนี้การรับเงินค่าทดแทน  ไม่เป็นการตัดสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องคดีต่อศาล
  • กรมทางหลวงยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ  ทุกขั้นตอนโทร 0 2354 0422-3

'