f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ลอยกระทงอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
ลงวันที่ 08/11/2562

ลอยกระทงให้ปลอดภัยได้อย่างไร
1.ลอยกระทงในสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น ท่าน้ำที่มีความแข็งเเรง มีที่กั้นหรือราวจับ
2.ดูแลบุตรหลานหรือเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ หรือพลัดหลง
3.หากลอยกระทงกลางแม่น้ำ หรืออยู่ในเรือ แนะนำให้สวมเสื้อชูชีพ
4.งดเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
5.งดปล่อยโคมลอย ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้

Loy  Krathong1
Loy  Krathong2

'