f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงแม่แตง นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง
ลงวันที่ 07/05/2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3  โดยหมวดทางหลวงแม่แตง นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง  ในทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+000-5+000


'