f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
กรมทางหลวงขอเรียนว่า ปัจจุบันยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศมาตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล
ลงวันที่ 25/03/2563

มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากว่าสามารถเดินทางได้หรือไม่ ทางกรมทางหลวงขอเรียนว่า ปัจจุบันยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศมาตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล ทั้งนี้ อย่าได้หลงเชื่อข่าวลือต่างๆขอให้ฟังจากประกาศจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว


'