f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 34 รายการ 28/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 21/12/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 49 รายการ 14/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 10/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 39 รายการ 27/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 28/08/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 123 รายการ 16/07/2563 2,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ