f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1
ลงวันที่ 07/01/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมนายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ สำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 (เชียงใหม่)


'