f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
ลงวันที่ 26/11/2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมนายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ณ สำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่


'