f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ยินดีต้อนรับ นายบรรพต บุญฤทธิ์ ที่เดินทางเข้ารายงานตัวมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานโยธา
ลงวันที่ 07/11/2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2562  นายบรรพต บุญฤทธิ์ เข้ารายงานตัวต่อนายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานโยธา โดยมีหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น


'