f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 01/11/2562

วันที่  31  ตุลาคม  2562  นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้  พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


'