f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ลงวันที่ 16/04/2564

ขับขี่ปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ 

          1. ปฏิบัติตามกฎจราจร ขณะเดินทางทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ

          2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง เช่น สภาพของล้อรถ และผ้าปัดน้ำฝน

          3. เปิดไฟหน้ารถเสมอ โดยเปิดไฟต่ำ เพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ บนถนนได้ชัดเจนขึ้น และให้รถคันอื่นมองเห็นรถได้จากระยะไกล

          4. รถมอเตอร์ไซค์ ควรเปิดไฟหน้าและสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

          4. ลดความเร็ว เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

          5. หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ระยะทางข้างหน้า

       

         


'