f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
จุดบริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่แตง
ลงวันที่ 16/04/2564
จุดบริการทั่วไทย หมวดทางหลวงแม่แตง พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ที่ กม.14+584

'