f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงไชยปราการ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่ จุดบริการทั่วไทย หมวดทางหลวงไชยปราการ
ลงวันที่ 06/01/2564

วันที่ 2 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงไชยปราการ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่ จุดบริการทั่วไทย หมวดทางหลวงไชยปราการ ทล.107 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ที่ กม.115+842


'