f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
มาตรการคุมเข้มคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 21/04/2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการเข้า-ออก สำนักงานช่องทางเดียว วัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ามาภายในสำนักงาน ทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ


'